SMILE E-FLYER Voucher

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

บัตรกำนัลอิเล็กทรอนิกส์สุดคุ้ม มูลค่า 1,000 บาท ต่อ 1 เที่ยวบิน ที่ท่านสามารถใช้เดินทางได้ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 ทุกเส้นทางภายในประเทศสำหรับเที่ยวบินที่ให้บริการด้วยสายการบินไทยสมายล์ (ยกเว้นเส้นทางข้ามภาค) พร้อมรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ โดยไม่ต้องชำระค่าบริการอื่นๆ เพิ่มเติม หรือสามารถซื้อเพื่อมอบเป็นของขวัญให้แก่คนสำคัญของท่าน เนื่องในโอกาสพิเศษได้

Expand All

1. SMILE E-FLYER Voucher จำนวน 1 หมายเลข สามารถใช้ออกบัตรโดยสารได้ จำนวน 1 เที่ยวบิน (รวมค่าภาษีสนามบินแล้ว)

2. SMILE E-FLYER Voucher ออกบัตรโดยสารผ่านลิ้งค์ที่กำหนดเท่านั้น : https://evoucher.thaismileair.com/login [เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ และยืนยันตัวตนด้วย OTP ผ่านอีเมล์)

3. ระยะเวลาการออกบัตรโดยสาร ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 - 31 ธันวาคม 2566

4. ระยะเวลาการเดินทาง ระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566

5. SMILE E-FLYER Voucher สามารถออกบัตรโดยสารได้ทุกเส้นทางภายในประเทศ (ยกเว้นเส้นทางข้ามภาค) เฉพาะเที่ยวบินที่สายการบินไทยสมายล์ให้บริการเท่านั้น (เที่ยวบิน WE ตามด้วยเลข 3 หลัก)

6. *ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน โดยสามารถตรวจสอบที่นั่งว่างได้จากตารางแสดงที่นั่งสำหรับ SMILE E-FLYER Voucher ผ่าน https://bit.ly/smileavailabilitychecker

7. ชื่อผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องชื่อเดียวกันกับผู้ซื้อ

8. ไม่สามารถสะสมไมล์ รอยัล ออร์คิด พลัส ได้

9.ราคาบัตรโดยสารสำหรับเด็ก (CHD) และทารก (INF) เป็นราคา 100% ของราคาผู้ใหญ่ และไม่สามารถใช้ร่วมกับ SMILE E-FLYER Voucher ได้ สามารถติดต่อสำรองที่นั่งได้ผ่านศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1181 (เวลา 06.00 - 21.00 น.)

10.เมื่อซื้อ SMILE E-FLYER Voucher แล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

11.เมื่อใช้ SMILE E-FLYER Voucher แล้ว ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เดินทาง เที่ยวบิน วันเดินทาง หรือเส้นทางการบินได้ทุกกรณี

12.ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด , โปรโมชั่น หรือเครดิต EMD อื่นๆ ได้

13.ในกรณีพบว่า SMILE E-FLYER Voucher มีการซื้อขายต่อ เกิดการโจรกรรม หรือสูญหาย บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบทุกกรณี

14.เงื่อนไขเป็นไปตามบริษัทฯ กำหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

15.กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ ให้ถือคำตัดสินบริษัทฯ เป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด

16.สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ customer.service@thaismileair.com, ศูนย์บริการลูกค้าประจำสนามบิน หรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ หมายเลข 1181 (06:00 – 21:00)

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ : https://valuepack.thaismileair.com/dx/eflyer

2. กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด "ดำเนินการต่อ"

3. ตรวจสอบข้อมูล และกด "ดำเนินการต่อ"

4. ชำระเงิน

5. คำสั่งซื้อจะถูกส่งไปที่อีเมล์ของคุณ

1. เข้าสู่หน้าเว็บไซต์ : https://evoucher.thaismileair.com/login [เข้าสู่ระบบด้วยอีเมล์ และยืนยันตัวตนด้วย OTP ผ่านอีเมล์)

2. ดำเนินการจองเที่ยวบิน

3. กรอกรายละเอียดข้อมูลผู้เดินทาง

4. เลือก "Pay Now" เพื่อใช้ SMILE E-FLYER Voucher

5. ท่านจะได้รับการยืนยันข้อมูลการเดินทาง (Ticket Itinerary) ผ่านอีเมล์และข้อความ (SMS)

Q: ท่านใดสามารถซื้อ SMILE E-FLYER Voucher ได้ ?

A: ทุกท่านสามารถซื้อ SMILE E-FLYER Voucher ได้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดเป็นข้อจำกัด

Q: สามารถซื้อ SMILE E-FLYER Voucher ได้ที่ไหน ?

A: ท่านสามารถซื้อแพ็กเกจ SMILE E-FLYER Voucher ได้ที่เว็บไซต์สายการบินไทยสมายล์ https://bit.ly/smilee-flyervoucher

Q: SMILE E-FLYER Voucher ขายถึงเมื่อไหร่ ?

A: ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มกราคม พ.ศ. 2566 หรือจนกว่าสินค้าจะหมด

Q: สามารถใช้ SMILE E-FLYER Voucher ออกบัตรโดยสารได้ที่ไหน ?

A: ออกบัตรโดยสารผ่านช่องทาง https://evoucher.thaismileair.com/login เท่านั้น

Q: หลังจากซื้อ SMILE E-FLYER Voucher จะได้รับอย่างไร ?

A: เมื่อชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับอีเมล์ยืนยันคสั่งซื้อผ่านอีเมล์ที่ระบุไว้ แล้วจำเป็นต้องใช้อีเมล์ดังกล่าวในการเข้าสู่ระบบและออกบัตรโดยสาร

Q: หลังจากซื้อ SMILE E-FLYER Voucher แล้วสามารถขอคืนเงินได้หรือไม่ ?

A: SMILE E-FLYER Voucher ไม่สามารถขอคืนเงิน และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี

Q: SMILE E-FLYER Voucher สามารถออกบัตรโดยสารเป็นชื่อผู้อื่นได้ไหม ?

A: SMILE E-FLYER Voucher ไม่กำหนดชื่อผู้เดินทางสามารถออกบัตรโดยสารให้ใครเดินทางก็ได้

Q: SMILE E-FLYER Voucher สามารถออกใบกำกับภาษีได้ไหม ?

A: SMILE E-FLYER Voucher สามารถออกใบกำกับภาษีได้ตามที่ออกบัตรโดยสารจริงเท่านั้น ผ่าน https://taxinvoice.thaismileair.com